Logo: Hvis han / hun  er over 12 Hvis han / hun  er over 12
  Miles T.R. (2001) Music & Dyslexia,Whurr Publishers,
oversat af Lena Utoft

 Spørg dig selv:

21. Er læsningen nu og da upræcis?
22. Ser hans/hendes stavning mærkelig ud?


23. Skal instruktioner, telefonnumre osv. nogle gange gentages?
24. Bliver han/hun  ”træt”, når han/hun skal sige lange ord? (Prøv ham/hende med præliminær, filosofisk og statistisk).


25. Bliver han/hun af og til forvirret over datoer og tider?
26. Når han/hun skal skrive ting nøjagtigt af, må han/hun være meget omhyggelig med at se efter om, han/hun har skrevet rigtigt af?
 

27. Har han/hun stadig vanskeligheder med den lille tabel?
28. Når han/hun skal lære den lille tabel og siger 1 x 7 = 7,
 2 x 7 = 14 osv., springer han/hun så nogle af tallene over eller glemmer han/hun, hvor langt han/hun er nået?
 

29. Præsenter ham/hende for tal. Sig fire tal, som han/hun skal sige i omvendt rækkefølge f.eks. 4 – 9 – 5 – 8.
Laver han /hun så fejl?
30. Vender han/hun tilbage til sine gamle tidligere vaner, når han/hun bliver træt?

Tilbage
 
Uanset alder

31. Er der nogen i familien, der har haft lignende vanskeligheder?
32. Synes det som om, at der er unormaliteter eller manglende sammenhæng i hans/hendes væren men, at han/hun er god på andre områder på trods af, at der kan være hele eller delvise mangler … ?

Hvis der på de fleste af disse spørgsmål svares ’ikke særligt’ er han/hun sandsynligvis ikke ordblind. Men passer disse beskrivelser på ham/hende, er individet antagelig dyslektiker (ordblindt).

 
 Opdateret 31-08-2007