Logo: At finde det ordblinde barnAt finde det ordblinde barn
  Miles T.R. (2001) Music & Dyslexia,Whurr Publishers,
oversat af Lena Utoft

Et opmuntrende ord

Ordblindhed præsenterer vanskeligheder, og det er vigtigt, at disse vanskeligheder bliver opdaget.

Hvis forældre og lærere forstår, hvilke ting ordblinde finder vanskelige, kan de skaffe uvurderlig hjælp ikke kun ved at vise sympati og give opmuntring, men særligt ved at arrangere brugbar undervisning.

Passer hatten?

Et ordblindt barn er ikke lig andre børn på samme alder. Forskellighederne viser sig ikke ens for alle ordblinde børn, de er kombineret på et antal varierende måder. Forældre og lærere kan hjælpes til at finde ud af, om vanskelighederne skyldes dysleksi, ved at stille sig selv de spørgsmål, der findes på siderne:

Er barnet ca. 8½ år gammel?
Hvis han / hun  er i alderen 8-12.
Hvis han / hun er over 12.
Hvis svaret på mange af spørgsmålene er ja, er det sandsynligt, at barnet har dysleksi; læs i så tilfælde spalten: At tage hånd om et ordblindt barn.

Tilbage til foregående side

 Opdateret 02-08-2007