Venstre hånd skriver på tavleForældrehjælp
                      Citeret af ORDSTIKKEN, dec. 2003, Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjyllands Amt
Samtale Rette opmærksomheden mod forståelse. Rette opmærksomheden mod ords betydning leg med sproget
Vær model / sti 
I spørgsmål - vis interesse
Højtlæsning Forklare 
Tænke over igen / Reflektere 
Forankre 
Udpege 
Gentage
Skrivning Vis, du skriver 
Tag barnet med
Lege-skrivning er også skrivning
Ikke rette; tag barnets produkt som det er 
"Smag" på sproget
Ikke undervis; følg barnet 
Brug skrivning i hverdagen
Læsning Fra cornflakes til vejskilte
Vis at du læser
Vis betydningen af at kunne læse
Fortæl om bøger, du læser / har læst
Når du hjælper Følg barnet, overtal ikke 
Hjælp først, forklar bagefter 
Skab rolige rammer
Beløn med ros og interesse.

# Tilbage