Venste hånd skriver på tavleBærbar hjælp til læsesvage elever?
Fra Nordjyske Stiftstidende-Frederikshavn afdeling. Af Hans Christensen
Citeret af ORDSTIKKEN, dec. 2003, Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjyllands Amt

# Undervisning: Børn med læse- og skivevanskeligheder får bærbar pc til brug i skolen og derhjemme.

Frederikshavn: Brian i 5.B har svært ved at læse og skrive, men derfor kan han sagtens løse tekstopgaverne i matematik.
Frem af IT rygsækken trækker han sin bærbare computer, der er forsynet med en scanner-pen. Pennen trækker Brian hen over teksten, der straks efter popper op på skærmen. Herefter trykker eleven på en af tasterne og voila maskinen læser opgave teksten højt for Brian. Har han svært ved at forstå den syntetiske talestrøm, kan han "oversætte'' til analog tale, en almindelig menneskestemme.

Fagre nye verden er rykket ind i klasseværelset.
Frederikshavn kommune har netop investeret i 36 bærbare pc'er, som skal hjælpe børn med læsevanskeligheder.

Målet er at gøre elever med læse-skrivevanskeligheder selvhjulpne både i skolen og med lektierne derhjemme. I stedet for at tage eleverne ud til specialundervisning, kan de nu fortsætte i klasserne og er ikke afhængige af at skulle have hjælp fra lærere, kammerater eller forældre, siger Inge-Lise Arentsen fra PPR.

Projektet er kun det første skridt ind i en sjovere og mere spændende skoledag for børn med læse-skrivevanskeligheder. Eleverne vil i første omganghave den bærbare pc i 3 måneder. Den skal bruges som et pædagogisk værktøj, akkurat som tavle og kridt, siger Niels Jæger, der er IT-konsulent på projektet.

De enkelte skoler kan ansøge om pc'erne, som fordeles efter behov. og, bliver der nogle til overs, fordeles de rundt på skolebibliotekerne.
Her kan børn i indskolingen for eksempel bruge dem til at søge informatiom, som læsemaskinerne så kan læse op for dem?
De bærbare pc'er kan kobles direkte på skolernes netværk.

Skrivedelen er lige så vigtig. Computeren kan læse det op, som eleven har skrevet, og foreslår forskellige alternativer til ord, der er stavet forkert.
Det øger skrivelysten og eleverne slipper for den ydmygende oplevelse det er, hele tiden at skulle spørge andre om hjælp, forklarer Inge-Lise Arentsen.