Logo: Tidlig indsatsTidlig indsatsTavle med hånd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Læs for dit barn fra det er 8 måneder, men husk først at spørge det: 
         " Hvad tror du, det er?"  Dit barn bliver nødt til at tænke! 

* 3-års-screening og testning:
         Børn bør på den enkelte skole testes af PPR,
         pædagogisk-psykologisk-rådgivning.

* Tidlig Registrering af  Sprogudvikling. TRAS er et observations-
   materiale med fokus på børns sproglige udvikling.

*
Tale-sprogudvikling

* Læsetilegnelse er ikke kun en sag for skolen, af Kjeld Kjertmann, Alinea, 200 kr., 255 sider

* Musik & pædagogik redigeret af Elsebeth Kirk, 1997, Århus, se på side 133 et kapitel om
    musik og bevægelse i vuggestuer og børnehaver af Bibi Fussing. 

* Computerprogrammer kan udlånes eller købes hos It og småbørn, Marselis, telf. 87 34 71 34
   endvidere bør folkebiblioteket kontaktes.    (
dette sidste punkt er ikke helt ajourført endnu!)

Øjaby førskola

Tilbage til foregående side

Opdateret 03-08-2007