Lærer ved tavleViseOrd og IRIS-Ordbank foreslår ordVærktøjskasse

Af Agnete Elmquist og Lena Utoft


Når vi, som ordblinde vil / skal meddele os på skrift, kan en computer være en stor hjælp. Vi laver færre fejl, når vi bruger computeren, end når vi skriver i hånden. Fejlene kan yderligere formindskes ved at lære 10Fingersystem (blindskrift) samt lade et Pc-program (ViseOrd eller IRIS-Ordbank) foreslå ordene, mens der skrives.
 

ViseOrd Ordopslag i ViseOrd

ViseOrd kan med fordel bruges sammen med Vital-talesyntesen, som kan læse det op, der skrives, samt læse de ord som foreslås på ”bjælken”. Programmet vil være en god hjælp for alle, som kan skrive og læse ”enkeltord”, eller som har talesyntesen Vital.
Fremmede sprog kan indscannes og bruges!

Sammen med ViseOrd følger ”BogBygger”-programmet, som gør det let at lave sin egen ordbog med ønskede aktuelle ord. Teksten til en ordbog i ”BogBygger” skal gemmes i txt-format. Eksempel på navn: Tekst.txt
 

IRIS – Ordbank Ordopslag i Iris ordbank Ordopslag i Iris Ordbank

IRIS-programmet kan anvendes sammen med CD-ord (menneskestemme) eller talesyntesen Vital. IRIS har specielle databaser oprettet på grundlag af, hvordan ordblinde børn og voksne skriver! Programmet kan i øvrigt selv opdatere med nye ord, mens man arbejder. Ved programstart vælger man en passende dansk eller engelsk ordbog. Med programmet følger en omfattende manual. Som det fremgår af figuren hjælper ordbanken også med endelser.

Sammenfatning. Vi mener, at både ViseOrd og IRIS – Ordbank er gode værktøjer, hvis man hører til i den bedste halvdel af ordblinde, men begge steder bør man fra starten ændre skrifttypen til Times New Roman for at gøre det lettere at læse. I begge programmer findes ordbøger, som kan udvides eller der kan laves nye. Programmerne kan anvendes sammen med mange tekstprogrammer f.eks. WordPad, som herved får en art stavekontrol. Dette betyder, at man kan nøjes med WordPad fra styresystemet Windows og et af disse programmer, der foreslår ord. ( Start - Programmer – Tilbehør – WordPad )
Ved at sammenligne ViseOrd og IRIS-Ordbank programmerne finder vi, at ViseOrd er det program, der er nemmest tilgængeligt for den ordblinde, IRIS-Ordbank drukner nemt i mængden af ord i boksen og den store vejledning. For os er det lettere at se på den lange ViseOrd-bjælke i modsætning til IRIS-Ordbank-boksen. Både ”Boksen” og ”Bjælken” kan flyttes rundt på skærmen til det sted, hvor de generer mindst.ViseOrd:  ScanDis  Tlf.:  97 16 23 11  Fax:  97 16 20 77  Email:viseord@viseord.dk
Pris:  Kr. 1000 inkl. moms.
IRIS-Ordbank:  Auxilior Technology  Tlf. 70 20 55 46  Email:sales@auxilior.com
Pris:  Kr. 1050 inkl. moms


 

Kort bruger-manual

ViseOrd

 
Start ViseOrd programmet. Klik på ViseOrd.
Eller ikonen, hvis du har den på 
skrivebordet.

Nu fremkommer kort billedet til højre efterfulgt af en lang hvid bjælke på tværs af skærmen. Bjælken kan flyttes rundt på skærmen. Vi har valgt at lægge den lige under de øvrige menulinier. Bjælken kan endvidere ændres, så ordene vises i en ”boks” i stedet for i bjælken.
Hvis man kun skriver ord med små bogstaver, foreslår programmet ord, mens man skriver.

En tekst i ViseOrd

Hvis bjælken bliver væk kan den startes ved at klikke på ikonen i nederste højre hjørne.

Højre side i Windows menulinien

IRIS Ordbank

 
Start IRIS – Ordbank. Klik på           IRIS-Ordbank 2,5
Eller ikonen, hvis du har den på 
skrivebordet.
At starte Iris Ordbank

Der fremkommer en firkantet boks, som foreslår ord, mens der skrives. Disse ord kan flyttes til tekstbehandlingen ved at taste på en F-tast. Ved at bruge piletasterne kan man flytte frem og tilbage mellem de foreslåede ord. Når et ord (egern) er valgt, præciserer programmet forslagene.

Ordopslag

Fortsat ordopslag