Tavle med håndFolkeskolen 0. 1. 2. og 3. klasse Nej farfar! For vi børnestaver 
lille logo Børnestavning er udviklet af Bjerre A. og Friis J.
Børnestavning er at barnet ved at stave og skrive lige som det har lyst vil bibeholde sit selvværd og sin lærings- og fortællelyst selvom det ikke er en god staver. Det er yderst vigtigt at ingen retter og sætter røde streger. Det vil være yderst fint hvis barnet bruger IT og lærer at skrive med alle fingre og herved udvikle en b og en d finger. På denne måde vil mange slåfejl undgås.
Børnestavning er udviklet "med inspiration fra Kjeld Fredens' og Jørgen Frosts forskning omkring læring og sprogudvikling har Bjerre A. og Friis J. udviklet en ny danskpædagogik. Læsemetoden tager udgangspunkt i det enkelte barns læseudvikling og skrivepædagogikken kaldes børnestavning og målrettes det enkelte barn." Se.

lille logo Ordblindeinstitut, taleinstitutter /  kommunikationscentre
                                 kan eventuelt teste børn, hvis skolen er langsom.

En pc og en dreng - forældre?
 
  Opdateret 10-06-2007