Værktøjskasse med talblindhed og matematikTalblindhed, matematik og testning

Af Lena Utoft
Edith Norrie med den fonetiske sættekasse fortæller i 1960, at det ikke kun er bogstaver, de ordblinde kan have svært ved at klare. Vanskelighederne kan også ramme enhver form for tegnsystemerne, tal, noder m.fl. Forskerne Høien og Lundberg understøtter Edith Norrie ved at fortælle at 60 % af alle ordblinde også er talbinde 

Det kan være vanskelig at vide, hvordan tallet seks skal skrives, når du har talt seks ting. Er det et 9 tal eller et 6 tal, der skal skrives? Du tæller, du er nået til syv og tredive skrives det 37 eller 73? Som ordblind, som barn brugte jeg megen energi på at løse dette problem. Hvad med opstregen på et et-tal vender den til højre eller til venstre, nåh det løses let ved at udelade den!
Tal-linealFig. 1
Så jeg var hurtigt klar over, at der måtte gøres noget, da mine børn viste tegn på at have arvet min ordblindhed / talblindhed. Derfor lavede jeg en lineal til dem som fig. 1. Tingene, der er på linealen, er ting, som børnene har hentet i legekassen. Det er legesager, som de har set med fingrene, smagt på, lugtet til og elsket. Tingene er  limet på linealen. Det er vigtigt, at det er barnets egne ting, og at barnet med fingrene kan mærke på tingene, mens det tæller og samtidig kigge på det skrevne tal ovenover. Denne måde støtter barnet i indlæringen af taltegnene.
Mine børn brugte linealen til og med 3. kl. Sammenhørende felter var farvede med samme baggrundsfarve, jeg havde brugt deres egne farver. Børnene bestemte selv hvilke ting, der skulle limes på deres lineal.
Linealen gør det meget nemmere for barnet at se, hvilket antal (mængde) svarer til hvilket tal!
Bemærk, at et-tallet er en streg, og at der ved 5-tallet udover de fem ting, er en stor ting. Denne ting bruges, som mængden fem under 6, 7, 8 og 9.

fig. 2 ses, hvordan modellen kan føres videre i forbindelse med at lære at gange; men denne gange-tabel behøver man ikke lave selv, idet den ofte kan købes.

Jeg håber, at andre kan finde anvendelse for min idé og dermed hjælpe deres børn, hvis de har problemer med, hvordan tallene skal vende, og hvordan de ser ud.

                                                            # # #

Som yderligere materiale i forbindelse med tilegnelse af matematik kan foreslås Baskevilles gule bøger og Rema 6. Desværre sælges sælges Rema-materialet ikke til private, eks.

I min undervisning lader jeg altid eleven selv vælge det hæfte, der vækker interesse efter at have instrueret vedkommende i  at bruge:
Jeg må kun arbejde med det jeg synes er sjovt


Fordelen ved ovennævnte hæfter er, at matematik kan tilegnes uden udstrakt brug af bogstaver - matematikbegrebet gøres uafhængig af bogstavafkodning også kaldet læsning.

hest

Dog bruger jeg af og til de få ord i matematik-materialet til lyd- og formlære. Eleven opdager ikke det skjulte danskfaglige element og arbejder stødt videre med matematikken. 


                                                              # # #

Testning: Her bruger jeg RM - materialerne, hovedsageligt RM3. Jeg sidder ved siden af eleven og læser
for vedkommende, hvis det er nødvendigt. Som hjælpemateriale udleverer jeg den lille tabel. Et alternativ eller videreudvikling af RM-testene er MG-testene, der kan
købes på Psykologisk Forlag. Testene indeholder et omfattende testbatteri fra bhkl. til 9. kl.
 

Yderligere læsning om talblindhed kan findes hos
Miles T.R. (1992) Dyslexia and mathematics Routledge, London. og
DVO: Vanskeligheder med matematik og regning  Dyskalkuli. Klik på ordet Dyskalkuli

Opdateret 19-06-2007