Venstr haand skriver på tavle TAST – et blindskriftprogram 

 Breng der læser
”Gennem skriven bliver jeg læser!”

 

Indledning

I dag bruger børn og voksne dagligt hjemmepc’en til spil og tekst mv. Derfor er det hensigtsmæssigt så tidligt som muligt at lære at skrive automatiseret med alle fingre, så energien og lysten kan bruges til at forme indholdet i teksten.
I processen med TAST-programmet er der lagt vægt på at fremme og bibeholde lysten til læring. Det er derfor yderst vigtigt at sikre at brugeren i forbindelse med indlæring af tasternes placering ikke bruger programmet mere end maksimalt 15 minutter pr. dag.
Hvis brugeren ikke kender bogstaverne, kan der sættes lyd på; men ellers bør programmet bruges uden lyd! Brugeren bruger nemlig mange intelligenser og sanser, berøring af taster, kropssans, muskelsans, stemmebånd, høre- og synssansen og eventuelt ”sansning” af varme og ændringer oppe i hjernen, mens hun arbejder med programmet.
Selve programmet udgøres af en bogstavdel, en orddel, en sætningsdel og en udviklingsdel.

At bruge TAST(1)

Bogstav
I forbindelse med bogstaver arbejdes der både med lyd og ord. Man starter med at lære fingersætningen ved hjælp af de første tre ”tekster”, Bogst_01, Bogst_02 og Bogst_03, og bruger kun den midterste række på tastaturet. Et ord skrives flere gange, dette har vist sig at give et læseløft (2).

Ord
Her findes en mappe med grammatiske øvelser (tillægsord, udsagnsord og personlige stedord), samt og_ordpar, lydrette ord, almindelige ord mv.

Sætning
Dette område består af diverse korte, tætskrevne sætninger og en mappe, der hedder Klaus, samt en mappe med sælsomme sætninger (dannet af en ordblind) på baggrund af ordene i bogstavdelen!

Udvikling
I denne del er det meningen, at man selv udvikler materiale. TAST-programmet startes. Klik på Rediger for at få et skrivefelt, skrivebredden er 45 til 50 tegn. En linie afsluttes med Enter.

Et eksempel:
krabbe.bmp
en
grov
historie
Historie.wav
 
Krabbe

Når programmet skal bruges, kan man starte med at tage et billede med et kamera eller ved at indscanne ens tegning. Denne kan så hentes ind i programmet og derefter kan der eventuelt skrives eller dikteres en tekst, fx

det er mig og min mor (Enter)
vi går på indkøb (Enter)
så går vi hjem og spiser (Enter)
osv.

Det er yderst vigtigt, at der er roligt og rart omkring den skrivende, så vedkommende kan stave og skrive – eller lade skrive – lige akkurat, som hun har lyst til (3).


Tænkning
Det, der interesserer mig meget i forbindelse med læring, er at hindre, at brugeren udvikler tillært hjælpeløshed (4) . Den tillærte hjælpeløshed fører nemlig let til, at den enkelte, uanset hvad hun foretager sig, ingen indflydelse har på sin tilværelse. Fig. 1 kan betragtes som et ”udviklingsspil”, hvor man undgår tillært hjælpeløshed. Den omvendte pyramide (5) , fig. 2, viser, hvordan styrkelse af automatisk skrivning og læsning vil kunne befæste brugerens opmærksomhed, energi mv. Hvordan Tast virker

Ved forsøg har det vist sig, at selve bogstavdelen af TAST-programmet har en god virkning. Her stilles nemlig ikke store faglige krav til brugeren, idet programmet gennem forslag af et bogstav kun kræver, at hun rammer den rigtige tast.
Derefter fremkommer et nyt bogstav, som hun finder på tastaturet osv. Brugerens selvværd vokser, hun tænker ”det nytter noget”, og eventuel tillært hjælpeløshed formindskes.


Samlende
Da TAST-programmet er under stadig udvikling, ville det være rart at modtage tilbagemelding. Nye forslag vil gøre mig glad, de kunne evt. blive inddraget i programmet ved næste udgivelse.

Lena Utoft
lu@ordblind.com

1) Se selve programmets ”Hjælp” (Edit=Rediger)
2) Elmquist A. et Utoft L. (2002) ”Ordblindhed og pc”, Læsepædagogen nr. 1
3) Bjerre et al. (2002) ”Nej farfar! For vi børnestaver", Alinea
4) Abramson L. Y. et al. (1979) "Learned helplessnes in humans: Critique and reformulation",
Kapitel 6 fra "Trends in behavior therapy", af Sjödén et al.
5)Plohmann O. (2003) ”Ordblinde kan lære …”.

Opdateret 16-07-2007

Ordblind