>

logo De ordblinde lades i stikken


Politikken 9/7-07

Lærere bruger metodefrihed til at afvise forældre, der er bekymrede for deres børns læsefærdighed

Marginalisering

Poul Erik Skov Christensen, Forbundsformand, 3F

Vi bliver i øjeblikket kimet ned af ulykkelige forældre, der ikke kan komme til orde på vegne af deres børn. Grunden er, at antallet af skolebørn, som ikke lærer at læse, tilsyneladende er nøjagtig lige så højt i de nye storkommuner som i de gamle. Det er det, de ringer om. Uanset test og lærerrapporter lades tusindvis af elever i stikken i dagens folkeskole. Disse børn vil blive marginaliseret, leve på kontanthjælp eller på førtidspension – i værste fald flakse rundt i de dårligste og farligste job på arbejdsmarkedet.

Ordblind?! Dårlig undskyldning for ikke at kunne stave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fagforbundet 3F har vi i nogle år haft en åben telefonlinie til vor uddannelsesafdeling. Vi har voldsomt mange medlemmer, som ikke fik lært at læse i skolen. Som derfor heller ikke fik nogen uddannelse. De kan ringe til os, så vi kan tale sammen om deres muligheder og om læseundervisning i en voksen alder. Men de fleste vil hellere tale om deres børn.
Og der er rystende beretninger. Fra forældre, der ikke kan komme til orde over for lærere og inspektører. Om børn, hvor skolen først efter mange år vil anerkende deres ordblindhed, og hvor indsatsen nu bliver for sen. Om ordblinde børn, der spises af med en talende computer og nogle få ekstra dansktimer om ugen. Og om lærere, der mener, at ordblindhed skyldes dårlig begavelse og derfor er uafhjælpelig.

Tilsyneladende gælder det i kommunerne om at foretage sig et eller andet, der kan bruges som dokumentation for, at man tager børns læseproblemer alvorligt. Om det hjælper, er mindre betydningsfuldt. Bare det ikke koster noget for kommunekassen er tom. Den er jo allerede brugt til at finansiere skattestoppet.
Vi foreslår forældrene at skrive til deres kommune og bede om skriftlig begrundelse for den manglende indsats, så de bagefter har mulighed for at anke til undervisningsministeren. Men som regel har også forældrene læse- skriveproblemer, for ordblindhed er en arvelig disposition, der fastlåser familier, forældrene kan ikke engang hjælpe deres børn med at klage.
Kære Bertel Harder: Der er fint, at lærerne har metodefrihed i Danmark. Men når friheden bruges til at affærdige forældre, som ikke er velbevandret i pædagogiske termer, og til at yde en utilstrækkelig indsats over for elever med læseproblemer, er den en blokering for skoledemokratiet og bør afskaffes. I stedet burde Undervisnings-ministeriet udarbejde faste regler for indsatsen. Derfor foreslår vi:
Alle børn, der ikke læser alderssvarende, skal have ret til en udtømmende udredning over deres læseproblemer. I forhold til udredningen tilbydes standardiserede forløb, der er sammensat efter retningslinier af Undervisningsministeriet, som herved også får et direkte medansvar. De lærere, som udtages til denne indsats skal være uddannet hertil f.eks. som audiologopæder eller tilsvarende.

Endelig bør oprettes en uafhængig rådgivningstjeneste om borgernes ret til offentlige ydelser, herunder også folkeskole. For de færreste aner i virkeligheden, hvilke krav de kan stille til skolens ydelser. Vort velfærdssystem bygger på, at det offentlige altid opfører sig pænt og ordentligt. Især over for dem med de største problemer. Men når denne grundlæggende forudsætning vakler, er det nødvendigt at skride ind. Også selv om det kun skulle være målrettet den del af befolkningen, der er dårligst stillet.
 

Opdateret 30-07-2007