Ung voksen Ordblind

Denne folder er et værktøj til ordblinde, lærere mv.- fra en ordblind, Lena Utoft © www.ordblind.com

Den ordblinde

1. Et nødvendigt arbejdsredskab, værktøj og lærebøger

fås, hvis du er

2. Værktøj til en ordblind

endvidere

3. Skrivning

4. Lydbogen

    NB  fremskaf altid den tilsvarende almindelige bog af hensyn til stikordsregister og genlæsning af teksten

5. Viden

Undervisningen

6. Skole-start

7. Undervisnings-materialer og fremmedsprog

    NB  Mange ordblinde har været fritaget for fremmedsprog i deres tidligere skoleforløb og må derfor ofte starte forfra for at lære fremmedsprog

8. Skriftlig fremstilling

Skriv titlen på opgaven på computeren
Stikord (brainstorm)
Udvælg et af stikordene og beskriv dette

9. Når det skriftlige produkt er færdigt

10. Stærke sider

PC og læselighed

Times New Roman
tekststørrelse 12-14
linieafstand 1 eller 1½, prøv dig frem
spaltebredde 60 tegn
løs højremargin

Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark

Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
Telefon 36 75 10 88
Fax. 36 38 85 84
www.ordblind.org
 
  Opdateret 02-09-2007