BøgerUng voksen ordblindEn kvinde ved pc

Denne folder er et værktøj til ordblinde, lærere mv.- fra en ordblind, Lena Utoft (c)

Eventuel testing


Den ordblinde

1. Et nødvendigt arbejdsredskab og værktøj

fås, hvis du er

2. Værktøj til en ordblind

endvidere

3. Skrivning

4. Lydbogen

Den almindelige Den faglige     NB  fremskaf altid den tilsvarende bog af hensyn til stikordsregister og genlæsning af teksten

5. Viden

Undervisningen

6. Skole-start

7. Undervisnings-materialer og fremmedsprog

    NB  Mange ordblinde har været fritaget for fremmedsprog i deres tidligere skoleforløb og må derfor ofte starte forfra for at lære fremmedsprog

8. Skriftlig fremstilling

Skriv titlen på opgaven på computeren
Stikord (brainstorm)
Udvælg et af stikordene og beskriv dette

9. Når det skriftlige produkt er færdigt bør en lærer

10. Stærke sider

PC og læselighed

Times New Roman
tekststørrelse 12-14
evt. større bogstavafstand
spaltebredde 60 tegn
løs højremargin