Er dit barn Ordblind

Denne folder er et værktøj til ordblinde, lærere og forældre - fra en ordblind, Lena Utoft © www.ordblind.com

Forældre

1. Skoleindmeldelse

Forældre bør oplyse om

2. Stærke sider

3. Værktøj til en ordblind

endvidere

4. Forældres ansvar

5. Skrivning

6. Dansk og fremmedsprog

Af hensyn til senere uddannelse deltager ordblinde i al sproglig undervisning

7. Testning

8. Medier

Lærere

9. Undervisningsmål

10. En ordblind bør

11. Matematik

En ordblind elev

12. Skriftlig fremstilling

Skriv titlen på opgaven på pc'en Stikord (brainstorm) Udvælg et af stikordene og beskriv dette

13. Når opgaven er færdig

PC og læselighed

Times New Roman
skriftstørrelse 12-14
linie-afstand 1-1½
spaltebredde 60 tegn
løs højremargin

Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark

Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
Telefon 36 75 10 88
Fax. 36 38 85 84
www.ordblind.org

Opdateret 02-09-2007