Ordblinde har behov for hjælp og støtte

Har du prøvet at vende hjem med en nyindkøbte DVD-afspiller blot for at opdage, at brugsanvisningen er japansk. Du har egentlig god forståelse for teknik, men kan ikke få DVD’en til at virke, fordi du ikke har oversættelsen.

På samme måde har man det, som ordblind. Man har evnerne, men mangler muligheden for at anvende dem.

Ordblindhed har været kendt i mange år. Man har haft tendens til at sætte lighedstegn mellem ordblindhed og nedsat intelligens. Heldigvis har man efterhånden fundet ud af, at sådan forholder det sig bestemt ikke. Det ordblinde menneske mangler evnen til at omsætte bogstav til lyd og lyd til bogstav. Desuden har mange også problemer med matematik og regning.

Ved at give det ordblinde menneske de rigtige redskaber, er det muligt at kompensere for disse problemer.

Når man som ordblind skal tilegne sig viden og formidle, er det vigtigt at skelne mellem:

værktøjet til at læse (bog, lydbånd, CD, øjne, syntetisk tale) og forståelsen af det læste

værktøjet til at udtrykke sig (tale, kuglepen, mikrofon, ordforslagsprogrammer, pc) og det der bliver udtryk,

værktøj til at kunne regne med (kuglepen, regnemaskine, regneark) og det at kunne regne.

Det betyder at materiale, som skal anvendes af den ordblinde, skal findes tilgængeligt som fil, på CD eller på bånd.

Mange ordblinde vil have stor gavn af en såkaldt It-rygsæk, med en Pc med ordforslags- og højtlæsningsprogrammer, scanner, samt scannerpen.

Hvis ordblindhed ikke opdages i tide, er der stor risiko for, at den ordblinde taber selvtillid og selvværd. Vanskeligheden med at læse og skrive, vil ofte hindre en ordblind skoleelev i at følge skolens undervisning og i værste fald, vil det ikke lykkes at få en uddannelse svarende til personens ønsker og kunnen.

Sættes der ind med de rigtige hjælpemidler, kan det ordblinde menneske vælge uddannelse og erhverv efter ønsker og ikke efter handicap. Faktisk ved man, at kendte personer som Thomas Edison, Sir Isaac Newton, Johannes Møllehave, og Tom Cruise er ordblinde, og man må da sige, at de har klaret sig godt.

Ordblindeforeningens Østjyllandskreds ønsker at sætte mere fokus på det at være ordblind og de problemer det medfører. Som en start tilbydes der åben rådgivning hver tirsdag fra 18-20 på Langenæs Handicap Center Langenæs Alle 21 8000 Århus C. Vi starter tirsdag den 1. november og foreløbig vil rådgivningen være åben i november og december. Vi håber på længere sigt at kunne lave grupper, hvor man kan hjælpe hinanden med f.eks. brug af pc, erfaringer fra uddannelse, hvordan man er kommet igennem livet på trods af skoletidens oplevelser osv.

Kontakt formand for Ordblindeforeningen Østjyllandskredsen Lena Utoft 86 255 390 efter kl. 16.00

eller bestyrelsesmedlem Anette Marke 25 188 191.

Denne artikel har været bragt i Ugebladet Skanderborg.