pædagogik_lup Skrivning og læsning

Flowdiagram over læseteorier

Litteratur (Skrivning og læsning)

Nationalt Videnscenter for læsning

Abramson L.Y. et al. (1979) Learned Helplessness in Humans: Critique and Reformulation fra Trends in Behavior Therapy, Academic Press New York
Arnbak E. (2002) Utilstrækkelige læsefærdigheder blandt voksne – årsager og indsatsområder Kbhvn.
Dalby M. et al. (1992) Bogen om læsning, bind 1, 2, 3 Kbhvn
Dysthe O. (1997) Det flerstemmige klasserum Oslo
Elbro C. (1995) Hvad en læseunderviser har brug for at vide fra Kvan, et tidskrift for læreruddannelsen og folkeskolen 41 læsning 15. årgang marts 1995
Gardner H. (1997) De mange intelligensers pædagogik Kbhvn
Hagtved B.E. (1997) Skriftsudvikling gennem leg Viborg
Hansen M. (1997) Billedtænkning Kolding
Jandorf B.D. et al.( ?  ) Lær sprogets lyd Spæcial-pædagogisk forlag
Kjertmann, K. (1998) Skriftsprog og skolestart : en effektundersøgelse i to klasser af sammenhængen mellem førskolepædagogik og læse- og skriveudvikling i skolestarten. Kbh: Danmarks Lærerhøjskole, ph.d. afhandling
Liberg C. (1997) Sådan lærer børn at læse og skrive Kbhvn
Miller L. (1996) Rethinking reading towards reaching literacy development in the pre-school years Buckingham
Mælan E.N. et al. (1998) Metakognitiv kompetence og strategibrug hos universitetsstudenter med læsevansker fra Nordisk tidsskrift for Spec. Pec. nr. 2 nævner Policastro 1993
Söderbergh R. (1995) Fran joller til læsning
Taube K. (1999) Portfoliometode: Undervisningsstrategi og evalueringsværktøj Kroghs forlag
Wold A.H. (1996) Dekontekstualisering Cappelen Akademisk forlag
 

Opdateret 26-05-2007