KLO's bestyrelse 2007/2008

Linnette Jørgensen, formand

Vinkelhuse 3
2770 Kastrup
Tlf. 32 51 85 35 – mobil: 22 76 86 74

John Bay, næstformand
Ludvig Schrøders Vej 11 C
Askov
6600 Vejen
Tlf. 32 50 73 04 – mobil: 21 79 13 39 

Lena Utoft, kasserer
St. St. Blichersvej 84
8210 Århus V
Tlf. 86 25 53 90

Jørn Skov Hansen, sekretær
Museumsparken 36
6623 Vorbasse
Tlf. 75 33 34 74 – mobil: 40 54 91 62

Kirsten Bøggild
Birkedals Allé 6.
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 35 35 – mobil: 28 30 55 68   

Henny Knudsen, 1. suppleant
Topmejsevej 22
6500 Vojens
Tlf. 74 54 18 51

Grethe Lind, 2. suppleant
Vorupvænget 95
6600 Vejen
Tlf. 75 36 22 66 – mobil: 28 82 91 35

Gudrun Bennike Tybjerg, daglig leder
Bloksbjergparken 10
6600 Vejen
Tlf. 75 36 01 75 – mobil: 40 21 61 75

Opdateret 31-05-2007