Bøger fås som mp3-filerKLO's formål KLO - logo

er gennem indlæsning af bøger

 

* at fremme læsehandicappedes information og mulighed for at uddanne sig på lige fod med normaltseende.
* at den enkelte syns- og læsehandicappede i praksis skal have adgang til det læsestof, han eller hun har brug for, uanset hvilket emne det drejer sig om, og uanset alder.
* at syns- og læsehandicappede skal kunne tage aktivt del i samfundslivet og uddanne sig på lige vilkår.
* at den fornødne litteratur skal være tilgængelig for målgruppen.

Endvidere

* at producere og udgive et tidsskrift på lyd om kultur, litteratur og andre aktiviteter, hvorom der ikke gives tilstrækkelig information til læsehandicappede.
* at optage samarbejde med institutioner, foreninger, udgivere m.v.
* at påvirke forlag, bladudgivere m.m. til at overføre alt trykt materiale i teksttro gengivelse til lyd.

Opdateret 27-08-2007