Bøger og KLO's ansøgningsmodelKLO's fonds ansøgningsmodel KLO - logo

 

KLO – Kultur- og Litteraturorientering for Læsehandicappede, søger hermed om økonomisk støtte på:

Kr.

fra (fonden eller legatets navn).

De søgte midler skal bruges til en fortsat vedligeholdelse og udvikling af vort specialbibliotek med lydbøger af faglitterær art. KLO’s målgruppe er syns- og læsehandicappede – dvs. blinde, svagtseende, ordblinde, afatikere, bevægelseshandicappede og andre, der har problemer med at læse trykt tekst.

Målet er, at den enkelte syns- og læsehandicappede i praksis skal have adgang til det læsestof, han eller hun har brug for, uanset hvilket emne det drejer sig om, og uanset om man er i gang med en uddannelse eller er på arbejdsmarkedet. Er bogen indlæst, er der en uges leveringstid.
Hvis den syns- eller læsehandicappede skal kunne tage aktivt del i samfundslivet og uddanne sig på samme vilkår som den normalt seende/læsende, skal den nødvendige litteratur være tilgængelig. Her kommer KLO ind i billedet, idet vi udfylder netop de huller, andre indlæsningsinstitutioner i landet ikke kan klare.

I de senere år er efterspørgslen af indlæst uddannelsesmateriale vokset betydeligt.
Desværre findes mindre end fem procent af den trykte litteratur som lydbøger, og tilvæksten er endnu mindre.
Det er denne håbløse situation for de syns- og læsehandicappede, som KLO til stadighed arbejder på at forbedre.

KLO er en ukommerciel, selvejende institution som på årsbasis indlæser og producerer ca. 300 lydbøger. Udlånet af disse samt tidligere indlæste titler udgør ca. 2000 på årsbasis.
Arbejdet foregår således, at KLO sørger for indlæsning af et ønsket emne. Lydbøgerne indgår derefter i samlingen og står gratis til rådighed for alle syns- og læsehandicappede.

Arbejdet på KLO udføres af en lønnet medarbejder samt et skiftende antal frivillige og ulønnede personer. Indlæsningen foretages også af ca. 25 frivillige, disse arbejder fra bopælene rundt om i hele landet - en bogindlæsning tager op til 3 måneder.
Vejen kommune støtter desuden arbejdet med ledige i jobtræning.

Et mindre beløb end det søgte vil naturligvis være velkomment.

KLO’s regnskab revideres af revisionsfirmaet Martinsen, Vejen.
Det reviderede regnskab for 2006 kan rekvireres v. henvendelse til tlf. 75 36 31 78.

Vi glæder os til at høre fra Dem og håber, De vil se positivt på vor ansøgning.

Med venlig hilsen
Linnette Jørgensen,
formand for KLO’s bestyrelse.

Vedlagt: folder om KLO, vedtægter, overslag over regnskab for 2006 samt budget for 2007.
Til brug for Told og Skat skal vi oplyse KLO’s SE-nr.: 6006 1114 – Danske Bank: 3737-4490334610


Opdateret 29-08-2007MP3 på KLO