KLO_aktivitetsplanKLO 's aktivitetsplan 2007KLO - logo

Kultur- og Litteraturorientering for Læsehandicappede
Tlf: 75 36 31 78 – mail: klo@klo.dk. - www.klo.dk

KLO vil fortsat udvikle et lydbogsbibliotek, som indeholder følgende:

* Lydbøger til forskellige uddannelser og erhverv til brug for den enkelte borger.
   Eks: matematik, dansk, geografi, samfund, fysik, kemi, religion m.m.m.
* Lydbøger til fritidsbrug.
* Lydbøger af historisk tilsnit – såvel lokalhistorie som mere bredt.
* Lydbøger med litteratur inden for områder med fagligt indhold.
* Lydbøger med mere opslagspræget indhold.
* Lydbøger, der rummer mere praktisk-relateret viden.

KLO deltager i messer, møder og konferencer, hvor syns- og læse-handicappedes behov kan fremføres.

KLO sikrer, at alle lydbøger bliver registreret i DBC – Dansk BiblioteksCenter,
og dermed give folkebibliotekerne mulighed for at yde den samme service overfor syns- og læsehandicappede, som ydes overfor andre brugere af faglig litteratur.

KLO udarbejder kataloger, emnelister, foldere og et lydtidsskrift for KLO 4-6 gange årligt (KLO lydbogsnyheder) med løbende information om nyt læsestof på lydbøger og litteratur i det hele taget. Til gratis udlån til målgruppen.

Skønlitteratur kan lånes på det lokale bibliotek.

MP3 på KLO
KLO er i gang med en omlægning fra bånd til cd. Fremover er indlæsningen på cd/mp3 – dog er der stadig mulighed for at låne kassettebånd.

Opdateret 27-08-2007