BøgerEn historie fra den virkelige verdenMP3 på KLO

Solstråle
AF LENA UTOFT

At møde en ordblind først i tyverne, der i folkeskolen af skolefag stort set kun har lært at koble lyd og bogstav sammen samt snakke, gør mig lille.
Han kan ikke regne, læse eller skrive, og han kan ikke bruge hænderne til noget fornuftigt håndværk - han kan ingenting. Jeg starter med at undervise ham i matematik arbejdende fra det konkrete til det abstrakte og tilbage igen - læring gennem at se med fingrene, abstrakte begreber gennem konkrete sansninger.

Den ordblinde genfinder sit selvværd og sin tillid til andre mennesker. Så en dag siger han: »Jeg har for resten for to år siden købt en bog om herregården Gl. Estrup. Vil du læse den for mig?« Det vil jeg gerne, men opgiver hurtigt, da bogen er tyk... Jeg foreslår, at vi ringer til KLO - Kultur Litteratur og Orientering for læsehandicappede. Og så falder der en appelsin ned i min turban, for de har den indlæst, vi får den tilsendt. Den ordblinde læser og læser og læser. Og så er der en anden herregård, han gerne vil læse om, og den har de også indlæst, så den læser han også, og det er jo fantastisk.
Siden arrangerer han alene en tur til Gl. Estrup. Der er tyve deltagende. Det er den ordblinde, der sammen med en kustode fortæller og orienterer om malerier, bygning, ejere og historie.

Den ordblinde er lysende.

Det er en rigtig god tur for os alle, det er i december, de tykke mure er kolde, og grisen har et æble i munden.

Nu har han knækket læse-koden. Næste bog han læser er B. S. Christiansens bog. Han har nemlig købt denne bog på bogstaver, bogen bliver sprættet op og indscannet. Dernæst begynder han at downloade litteraturbøger fra E17og kan nu deltage i samtaler på lige fod med andre mennesker i samfundet. At skrive sit navn og adresse lærer han, selvværdet er jo på plads.

På nuværende tidspunkt går han på Beder Gartnerskole og klarer sig godt på lige fod med andre elever. På sigt regner han med at bruge denne uddannelse som et trinbræt til en pædagog-uddannelse.

Dette er en lille fortælling om, hvad KLO's indlæste bøger kan have af betydning for; at et ungt menneske kan knække læsekoden«.

Note:

Danmarks Blindebibliotek (DBB)
indlæser fag- og skønlitteratur, men efter egen eller bibliotekarers vurdering. Afviser suverænt bestemte faglige ønsker.

For at låne hos DBB skal man være dokumenteret ordblind eller blind.
DBB indlæser kun, hvis der er mindst 10 efterspørgsler.

Bøger lånes telefonisk 39 27 44 44 på www.dbb.dk eller på www.e17.dk

Kultur Litteratur og Orientering for Læsehandicappede (KLO)
indlæser faglitteratur / uddannelsesmateriale og går ind og hjælper alle, der ikke kan tilegne sig trykt tekst, ordblinde / afatikere / blinde - og bøger til ikke SU-berettigede uddannelser. (Eks. Jobcentre, produktionsskoler, merit- og diplom-uddannelser m.fl.).

KLO har private lånere, skoleelever, folkeskoler / efterskoler, studerende, håndværkere, falckreddere, jægere og biblioteker.

Hvis bogen ikke findes indlæst i forvejen, bliver der indhentet tilladelse fra forlag og / eller forfatter.
Bogen bliver indlæst, hvis kun én låner har behovet. Lydbøgerne udlånes gennem KLO's interne system eller det lokale bibliotek. DBB henviser ofte til KLO.

Alle KLO's lydbøger er registreret i internt system www.klo.dk. Desuden bliver de registreret i den landsdækkende Dansk bibliotekscentral (DBC) med oversigt på www.bibliotek.dk.

Bøger lånes telefonisk 75 36 31 78 eller på www.klo.dk.

Månedmagasinet: Skolen, April 2006, nr.7, side 24

Ordblind, læsning, KLO