LogoHvis du vil vide mere ...

baggrundsgrafik  Anvendt KommunalForskning 
        Nyropsgade 37, 1602 København V   
        Telefon: 3311 030
        www.akf.dk                                      akf@akf.dk

Dansk Videnscenter for Ordblindhed

         Kongevejen 256 A, 2830 Virum
        Tlf.: 45 11 41 81, Fax: 45 11 41 85
        www.dvo.dk                                 dvo@dvo.dk
Danmarks Blindebibliotek Biblioteket for læsehandicappede
        Teglværksgade 37, 2100 København Ø
        Tlf.: 39 27 44 44
        www.dbb.dk                                dbb@dbb.dk
Danmarks Pædagogiske Universitet
        Tuborgvej 164 , 2400 København NV
        Telf. 8888 9000
        www.dpu.dk                                dpu@dpu.dk
Den uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
        Postbols 284, Banegårdspladsen 2, 2 sal,  6000 Kolding
        Tlf.: 76 30 19 30, Fax 75 54 26 69
        www.dukh.dk                              mail@dukh.dk
Foreninger
       e-bøger, tysk, schweiz, engelsk og international
      Foreninger  
KLO Kultur og Litteratur Orientering for læsehandicappede
        Torvegade 1, 660 Vejen
        Tlf.: 75 36 31 78
        www.klo.dk                                  klo@klo.dk
Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark
         Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre
        Tlf.: 36 75 10 88, Fax: 36 38 85 84
        http://www.ordblind.org           kontor@ordblind.org
Ordblindeforeningen i DK: Kreds-inddeling efter 2007
Undervisningsministeriet
        Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K
        Tlf.: 33 92 50 00
        www.uvm.dk                                uvm@uvm.dk
Vidensbank
VISO Videnscenter rummer forskellige Videnscentre, Hjælpemiddelinstituttet m.fl.                           
       Socialministeriet
       Holmens Kanal 22 - 1060 København K
       Tlf.:33 92 93 00
       VISO                                            sm@socialministeriet.dk

 

Opdateret 03-08-2007