VærktøjskasseHvis et barn har brug særlig hensyntagen

Ifølge folkeskoleloven gives der støtte til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke kan ydes inden for normalklassen. Afgørelsen af, om der er behov for støtte prøves ved en pædagogisk psykologisk vurdering, der som regel foretages af det lokale PPR. Afgørelsen af, om eleven skal have støtte påhviler alene skolelederen. Der tales i regelsættet ikke om ordblindhed eller andre specifikke diagnoser.

Man må altså forholde sig til, hvorvidt en elev har særlige behov, som ikke kan opfyldes inden for klassen rammer, hvis forældre "eksperter" eller andre hævder at eleven er ordblind. Derefter må vi forholde os til, hvilken type hjælp eleven har brug for. Ordblinde elever har svært ved at læse ukendte ord og tekster og har svært ved at stave ukendte ord. Det vigtigste for eleven er at bevare sin selvtillid, at få undervisningsmaterialer og hjælpemidler, som kompenserer for den manglende læse/skrivefærdighed fx båndbøger, lydbøger, computer med syntetisk tale, diktafon samt særlig tilrettelagt undervisningmaterialer (se fx Specialkataloget fra Landsforeningen af Læsepædagoger), samt at modtage særlig tilrettelagt læseundervisning på eget niveau.

Nogle steder lykkes det inden for normalklassens rammer, andre steder tilbydes disse ting i specialundervisningen. Det afhænger af den enkelte skoles kapacitet (uddannelse, erfaring, materialer, hjælpemidler med videre). Skulle du have yderligere spørgsmål vedrørende ordblindhed, kan du spørge Videnscentret www.dvo.dk eller læse mere på deres hjemmeside, ligesom du er meget velkommen til at vende tilbage til mig med spørgsmål.

Karin Erbo Jensen

Opdateret 27-05-2007