Pædagogik_luppenForberedende Voksenundervisning og Voksenspecialundervisningen

 

- hvordan kan FVU og VSU sammenkædes?

 

 

FVU

VSU

FVU & VSU

Screening

Diagnosticerende undersøgelse

Screening & diagnosticerende undersøgelse

Fagligt stof

Den enkeltes behov og mål

Fagligt stof & den enkeltes behov og mål

Fast pensum

Individuel undervisningsplan

Fast pensum & individuel undervisningsplan

Færdigt materiale

Tilpasset undervisningsmateriale

Færdigt materiale & tilpasset materiale

Prøve / bestået – ikke bestået

Evaluering / status

Prøve/bestået-ikke bestået & evaluering/status

It-træningsprogr. / Nettet

It-hjælpeprogrammer / Nettet

It-træningsprogr. & It-hjælpeprogr. / Nettet

Fast antal timer

Individuelt efter behov og mål

Fast antal timer & individuelt efter behov og mål

Progression

Varigt handicap

Progression & varigt handicap

FVU-loven

Loven om komp. spec.uv.

L 108 som vedtaget af Folketinget den 17. juni 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sammenskrivning af de 2 forskellige undervisningsområder.

1.      Hvordan sammenkædes FVU og VSU? Hvilke konsekvenser for undervisningen?

2.      Undersøg ”eller” kontra ”og”      ”kløft” kontra ”bro”             ”segregering” kontra ”integrering

 

Arbejdspapir 29. juli 2005

Olga Plohmann