Venstre hånd skriver på tavle Er jeg ordblind - en vurdering (desuden testning)
                                Miles T.R. (2001) Music & Dyslexia,Whurr Publishers,
                       oversat af Lena Utoft


* At finde det ordblinde barn.
* Er barnet ca. 8½ år gammel?
* Hvis han er i alderen 8-12.
* Hvis han er over 12.
* At tage hånd om det ordblinde barn.

_________________________________________________________________

Ansvarshavende: Skolelederen !

Tidlig registrering af sproglig udvikling Tidlig Registrering af  Sprogudvikling.
TRAS er et observationsmateriale med
fokus på børns sproglige udvikling.

   
* 3-års-screening

* Testning: Børn bør på den enkelte skole testes af PPR,
pædagogisk-psykologisk-rådgivning.
* Tale- og kommunikationsinstitutioner kan desuden teste voksne og eventuelt børn.
_________________________________________________________________

#  Elbros ordlister samt Test fra Center for Læseforskning  #
#  Testbatteriet

 
 
Opdateret 28-05-2007