Ordblindhed Bog

En pædagogisk differentiering af de forskellige læsehandicap
  Kendetegn ved læsning Forståelse og udtryk Øvrige neuropsykologiske funktioner  Tidligere lidelser
Dysleksi afkodnings-vanskeligheder 
på bogstav / sproglyds-niveau 
upræcis for visse ord, langsom adgang til ordforråd normale ingen, men arvelig faktor til stede
Læse - retardation / læseforsinkelse afkodnings-vanskelighed på alle sprogniveauer sproglige vanskeligheder på mange niveauer ofte flere isolerede dysfunktioner: motorisk, perceptuelt og emotionelt ofte problemer under svan- gerskab, fødsel eller de første år
Læsesvaghed især forståelses vanskelighed sprogbrug begrænset syntaktisk og semantisk præget af reaktion på handicappet med forståelsesbrist psyko-sociale problemer, ofte fysiske eller psykiske sygdomme
"Funktionel analfabetisme" læsning fungerer ikke i forhold til hverdagens krav sprogbrug belastet med mange forsømmelser indenfor normale grænser indenfor sædvanlige rammer
Alexi tab af tidligere normal læsefunktion relateret til afasi(tab af evnen til at opfatte og bruge sproget) evt. afasi agnosi hjerneskade eller sygdom
Mogens A Dalby, Sprogforstyrrelser hos børn, fra Trillingsgaard,  Børn der er anderledes Kbhvn, 1997

 
I det internationale dysleksiforbund ("The International Dyslexia Association, tidligere "The Orton Dyslexia Society") inddeler man ikke læsehandicappede i så skarpt afgrænsede grupper som i Danmark. I IDA anvendes betegnelsen "dysleksi" om læsehandicap, der har fysisk årsag og viser sig ved varierende vanskeligheder med forskellige sprogformer.

IDA's betegnelse dækker således de to første grupper i den underinddeling , der anvendes i Danmark. (Borg-Hansen M. (2001) Neurologisk baserede læseproblemer og multisensorisk undervisning Læserapport 36 fra Landsforeningen af Læsepædagoger, Fjerritslev.