Dysleksi (ordblindhed

  At være ordblind er ingen sygdom; men der er en arvelig faktor tilstede.
  Ordblinde er som alle  andre normalt velbegavede.
Dysleksi (ordblindhed) er en indlæringsvanskelighed karakteriseret ved problemer med hensyn til ekspressivt (aktiv sprogbeherskelse) eller impressivt (passiv modtagelig), mundtligt eller skriftligt sprog. Problemerne kan opstå i læsning, stavning, skrivning, tale eller lytning. 

Dysleksi er ikke nogen sygdom; der findes ingen helbredelse. 

Dyleksi betegner en anden opfattelsesmåde, [individer med dysleksi er] ofte højt begavede og kreative [personer], der lærer på en anden måde
Dysleksi er ikke resultatet af nedsat intelligens. Det er ikke noget spørgsmål om intelligens. Der eksisterer en uventet forskel mellem indlæringsevne og skoleresultater. Problemet er hverken adfærdsmæssigt, psykologisk, motivations-  mæssigt eller socialt. 

...Dysleksi skyldes afvigelser i hjernens struktur og funktion. Individer med dysleksi er unikke; hver har deres induviduelle styrker og svagheder .... 

Dyslektikere viser ofte særlige talenter på områder, der kræver visuel, rumlig og motorisk integration. Deres problemer på sprog- bearbejdsnings-området udskiller dem som gruppe. 

Det vil sige, at dyslektikere har problemer med at omsætte sprog til tanke (som i lytning og læsning) eller tanke til sprog (som i skrift og tale)." (International Dyslexia Association [ IDA] ´s hjemmeside www.interdys.org (juni 2000)).
 
 
 Opdateret 18-05-2007