SkoleOplæsning af computertekstMand der lęser

CD-ord: menneske-ord indtalt et og et

Programmet CD-Ord kan læse 34500 ord op med normal menneske tale. De ord, den ikke kan genkende, staver den. Der kan også indsætte et lille "Bip" i stedet for at stave ukendte ord.
I forbindelse med omtalen af CD-Ord bør syntetisk tale desuden nævnes. Syntetisk tale kan med fordel anvendes af elever over 12 år grundet det større ordforråd samt som auditiv "stavekontrol".
Vores sprog indeholder mange flere ord, og samtidig har mange ord flere betydninger og udtales forskelligt, f.eks.: Jeg bilen. - Du kan disse frø. - sagde jeg -----. Det er umuligt i dag at få alt med, men der arbejdes på det.

Jeg har hørt en indscannet bogside læst op med CD-Ord, den fik jeg meget ud af, også selv om der var nogle ord, der blev stavet. Vi har den fordel som ordblinde, at vi er vant til at gætte os til mange ord, når vi læser. Hvis helheden af teksten så bliver læst op, kan vi nok også gætte os til flere af de ord, der staves.

Syntetisk tale: frembragt af en maskine

.Syntetisk tale kan klare undervisningsbøger med tekniske ord, selv om det er med forvrænget udtale. Det kan CD-Ord ikke klare, den staver de tekniske ord, og når der er mange af den slags ord, giver det ikke nogen helhed i læsningen.
Syntetisk tale læser også menuer og dialogbokse højt, så den kan hjælpe med brugen af computeren. Den kan også læse engelsk.

Begge programmer kan læse alt det op, du kan få frem på skærmen