aarhus_byBestyrelsesmøde den 18/6 2007 i

            Ordblindeforeningen i Århus Kommune


Fremmødte

Lena Utoft
Knud Thimm
Else Hedegaard
Jan Palle


Dagsorden

1) Valg af ordstyrer: Jan blev valgt

2) Valg af referent: Else blev valgt

3) Opfølgning på referat af den 9/5 2007: Jan gennemgik referatet og det blev vedtaget fremover at lave beslutningsreferat hver gang

4) Valg af kassere: Jan blev valgt. Til næste kredsmøde den 22/8 2007 i den gamle Århus Amts kreds bør den endelige fordeling af formuen i kredsen aftales. Jan deltager sammen med Lena

5) Foreningens vedtægter. Vi gennemgik forslag til vedtægter for Ordblindeforeningen i Århus kreds og Århus kommune. Vedtægterne for kommunen sendes til godkendelse ved hovedbestyrelsen. Svend Kristensen vedtægtskonsulent fra hovedforeningen vil kommentere vedtægterne.

6) Efterårets aktiviteter
Der arbejdes med 4 forslag
 

a) Tidlig indsats/ Folkeskolen : Helga og evt en person fra Taleinstituttet vil lave et oplæg til ”Tidlig indsats”
b) Psykolog Dorthe Dam spørges om et foredrag med den psykologiske vinkel på ordblindhed
c) Peter Kunst spørges om et foredrag da han selv er kunstner og ordblind.
d) Peter Martiny fra Taleinstituttet spørges om et foredrag om brug af IT og ordblindhed

Der er reservert lokaler ved Langenæs centret
den 22/8, 26/9, 31/10 og 21/11 2007
til afholdelse af foredragene

 

 


 


 


 7) Jan laver udkast til ansøgning til § 18 midler

Næste møde den 22/8 kl 18.00

Århus den 18/6 2007

Else Hedegaard
Lena Utoft
Knud Thimm
Jan Palle