At få en uddannelse svarende til ens forstand

Dysleksi / vedvarende læsevanskeligheder


Ulla Andersen, Anette Marker og Lena Utoft 


 

 

 

Goethe J. W.:

Glad smiley / fremmende

 

”… behandl et menneske som hun var, hvad hun har mulighed for at blive – og du gør hende til netop dette.”

Sur smiley / hæmmende

 

”Behandl et menneske som hun tilsyneladende er og du gør hende dårligere ….”

 

 

 

Fokus på interesse, forståelse og vidensindsamling på mange forskellige måder giver højt selvværd.

 

 

Ordblinde er meget videbegærlige.

 

Træning for træningens skyld: fx terpning af staveord og højtlæsning medfører skænderier og lavt selvværd!

 

 

Ordblinde mangler bl.a. anlæg for at koble lyd og bogstaver.

 

 

 

Struktur

Billeder som ramme og huskeseddel v/skriftlige opgaver

Interessebetonede opgaver

Fokus på indhold

Kort arbejdstid, respekter behov for pause!

Alternative afleveringsformer.

Røde streger på grund af stavefejl

 

Andres og ens egne forventninger om korrekthed!

 

Ikke at blive forstået

Ikke at blive accepteret

Mobning

 

Hvis en ordblind skal have en uddannelse svarende til sit intellekt, er det vigtigt, at omgivelserne skelner meget skarpt mellem værktøj og forståelse.

Af værktøjer kan nævnes – øjne – cd – syntetisk tale – bog – blyant – pc – regnemaskine – fingre mv. Den lille tabel er også et værktøj og bør læres hjemme!

Forståelse og læring opstår i den kreative hjerne, når der arbejdes interessebetonet!

 

Men for at en ordblind får en uddannelse svarende til forstanden, er der to vigtige faktorer, der skal være opfyldt nemlig accepterende og forstående forældre samt en lærer, der ”ser” den ordblindes evner og muligheder.

 

I forbindelse med at finde en ordblind er det yderst vigtigt, at vedkommende tidligt bliver testet for dysleksi, desuden bør familien gøre skolen opmærksom på evt. familiære stavelæsevanskeligheder.

 

En ordblind bør støttes inden for sit interessefelt og i at bruge alternative måder i indsamling og formidling af viden. En ordblind kan med fordel dokumentere med billeder og lyd.

 

Fakta:                   Ulla Andersen er lærer og projektkoordinator

                             Anette Marker er sygeplejerske og IT-underviser

                             Lena Utoft er master i pædagogisk IT med fokus på ordblindhed