Alfabetisk indholdsfortegnelse

0. 1. & 2. 3.  klasse
3-års-screening

A

Adgang for alle

At

            * blive lærende igen

            * finde det ordblinde barn         

            * leve med ordblindhed
       
    * lære ved at lytte, engelsk

            * låne lydbøger

            * oversætte fra et sprog til et andet

            * skrive læsevenligt

            * tage hånd om den ordblinde

B

Baskevilles gule bøger

Bestyrelsesmøde i Århus Kommune
Bertel Haarder

Bibliotek

Bibliotek.dk

By (Århus)
Bærbar hjælp

C

CD-ORD 5 ordbøger

D

Daisy e- og lydbøger NY
Danmarks Blindebibliotek
DBB, Fagbøger (kun hvis du er i arbejde)

Danmarks Blindebibliotek DBB, Litteratur

Dansk læseprøve er en afkodningstest ...

Dansk psykologisk Forlag har mange testmaterialer

Dansk Videnscenter for Ordblindhed

De ordblinde lades i stikken

Den gode begrundelses 10 bud

Det store logo -> Selve Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark

Dyskalkuli

Dysleksi (ordblindhed)

E

E17
Efterskoler

Elbros ordlister

Elever

En beretning

En pædagogisk differentiering af de forskellige læsehandicap

Er barnet ca. 8½ år gammel?

Er dit barn Ordblind - computer-læsbar

Er dit barn Ordblind, som billede
Er jeg ordblind ? NB - Spørg dig selv !
Er skolebarnet ordblindt?
F

Forening

Forlag

Forskellige former for testning

Forskning
Forældrehjælp

Funktionshindrede

FVU - Op til 1/3 af FVU-kursisterne kan være dyslektikere

FVU (Forberedende Voksenundervisning) og VSU (Voksenspecialundervisning)

G

Gode regler

H

Handelsskoler
Hvad er ordblindhed

Hvis han er over 12

Hvis han  er i alderen 8-12

Hvordan bruges en computer?

I

Indmeldelse

Indhold (Sitemap)

Informationsaftener
It-hjælpeprogrammer

K

Katalog over publikationer
Klik her:  Er jeg ordblind?  Spørg dig selv

KLO:

Kommuner i Østjyllandskredsen

Konsulent-hjælp til dyslektikere

Kreds

Kultur og litteratur for læsehandicappede KLO (fagbøger, lokalhistorie og skolebøger)

L

L 108
Lad dit barn teste

 "Læsetest": Screening af læsning og forudsætninger for læsning

 Læseforbedring
Læseråd
M

Matematik
Matematik, talblindhed og  og testning

Mere uddannelse efter ungdomsuddannelse
Mødested for vejledere i efterskolen
N
Norden

O

Om ordblindhed også kaldet dysleksi

Om vanskeligheder med sprog, læsning og regning

Ordblinde / Dysleksiforeningen i Århus By

Ordblinde / Dysleksiforeningen i Århus Kredsen
Ordblindeforeningen i DK: Kreds-inddeling efter 2007

Ordblinde-foreningen i i Østjyllands-kredsen
Ordblinde
kan lære ...

Ordblinde lades i stikken

"Ordblinde skal have skræddersyet læseplan"

Ordblindhed

Ordblindhed - definition

Ordblindhedens parametre (Høien) inklusiv dias 2, som er en læsemodel

Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark
Overgang fra skole via ungdomsuddannelse til erhverv

P

PC mv.

Pc er for en ordblind, hvad briller er for en svagtsynet

PC-kurser

PC-rygsæk

Psykologibase

Pædagogik
R
Refsnæsskolen

Rema
bog
Rema eks.

Retningslinier for tilgængelige hjemmesider
DBB
S
Skriv til hovedforeningen
Skrivning og Læsning

Solveig
Sosu-skoler

Special-Pædagogisk Forlag
SVU
(Statens Voksenstøtte)

Syntetisk tale
Særlig hensyntagen og støtte

T
Tabel og tallineal
Talblindhed, matematik og testning
Tale og Høre Instituttet i Region Midt

"Taleinstituttet "
Tanker om undervisning

TAST

TAST
TAST
 TAST
TAST  
TAST m.v .
Tekniske skoler

Test fra Center for Læseforskning

Testbatteriet

T Testning, t alblindhed og matematik
Testning
og tale- og kommunikationsinstitutioner
The International Dyslexia Association
Tidlig Indsats
Tilgængelighed og ordblindhed

Topkarakter
TRAS
står for Tidlig Registrering af Sprogudvikling
U
UddannelsesGuide
Uddannelsessystemet i DK

Udvalgsopgaver i løsning af opgaver og problemer

Undervisning

Ung voksen Ordblind - billede

Ung voksen Ordblind - computer-læsbar

V
Vejledning og undervisning af kursister med skrive- og
læsevanskeligheder

Vidensbank
(DVO)
 
Vil du vide mere ...Gode links
ViseOrd ordbøger

W
www.interdys.org

     Å

Århus

 

Opdateret 13-04-2008