LogoDen gode begrundelses 10 bud
* gør dig klart hvem du skriver til
* brug aldrig fagudtryk
* vær ærlig
* vær nænsom
* vær konkret
* først afgørelse så begrundelse
* skab struktur i afgørelsen
* nævn kun relevante faktiske oplysninger
* henvisning til retsregler
* begrundelse som kommunikation
    Begrundelsens indhold
* retskilden - lov - §§ - stk.
* hovedhensyn - fortolkning / praksis
* skøn - konkret vurdering
* partsanbringender - stillingtagen til

* sagens faktiske omstændigheder - væsentlig betydning
* objektiv og subjektiv - rigtig
* vedlæg evt. regel